19-20 Ekim 2009 tarihlerinde İTÜ/AYM, AYMED ve DAAD işbirliğiyle gerçekleşen seminer özel ve kamu sektörünün yanı sıra akademik çevreden de büyük ilgi gördü.
2009-10-22

İTÜ/AYM ve AYMED işbirliğ ile DAAD'nin desteklediği RİSK YÖNETİMİNDE BAŞARI FAKTÖRÜ: İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ semineri 19-20 Ekim 2009 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampsüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

162 kurumsal ve bireysel katılımcının (alumni ve DAAD bursiyeri dahil) yanı sıra 126 öğrenci olmak üzere toplam 288 kişinin katıldığı İş Sürekliliği Uzmanlık Semineri (Alumni-Fachseminar) Türkiye'de iş sürekliliği konusunda ilgili tarafları en geniş kapsamda bir araya getirerek bir ilki gerçekleştirdi. Seminer sonrası katılımcılardan gelen geri bildirimler ve memnuniyet başta seminer düzenleme kurulu olmak üzere tüm bildiri sunan şirketler ve kuruluşlar tarafından takdirle karşılandı.Bundan hareketle seminer düzenleme kurulu adına İTÜ/AYM Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve AYMED YK Başkanı Altay Onur birlikte bir sonuç bildirisi yayımladılar.

İş Sürekliliği Yönetimi” Semineri Sonuç Bildirisi

19-20 Ekim 2009 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü SDKM’de etkin bir katılım ile gerçekleşen seminerimiz bu konuda çalışma yapan ilgili tarafları bir araya getirerek Türkiye'de İSY Kültürü oluşturma yolunda önemli bir başlangıç yapmıştır.

Seminerimiz, Türkiye’de ilk defa konuyla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili akademisyenleri, kamu ve özel kuruluşlardaki yöneticileri, uzmanları, eğitmenleri ve danışmanları, iş profesyonellerini bir araya getirerek bu konuda ülkemizde bir farkındalık yaratmış ve İSY’ye yönelik ortak bir kültür birliğinin oluşumu yolunda ilk adımın atılmasına vesile olmuştur.

Bunların yanı sıra yayımlanan Seminer Bildirler Kitabımızın daha şimdiden İSY alanında Türkiyede bir referans niteliği kazanmış olması bizleri son derece mutlu kılmıştır. DAAD desteğinde gerçekleştirdiğimiz bu seminerimiz sizlerden olduğu gibi, birçok katılımcının takdir ve beğenisini toplamış ve sürekliliği yönünde talepler gelmiştir.

Bundan yola çıkarak gelecek yıllarda da “İş Sürekliliği Yönetimi” semineri yapılması ve periyodik olarak sürdürülmesi yönünde -yabancı konuklarımızın da tavsiyelerinden cesaret bularak- bu yöndeki etkinlikleri İTÜ AYM’nin bir görevi olarak algılayıp organize etmeyi, bunun yanı sıra DAAD desteğinde sizlerin de ilgisini çekecek güncel konuları işleyen başka etkinlikler yapmayı hedeflemekteyiz.

Seminer boyunca üzerinde durduğumuz gibi, bu etkinliğin çıktıları olarak uzmanlık konularına göre ilgili kurum ve kuruluşların birbirleriyle ilişkiye geçerek işbirliğinde bulunmalarını ve Türkiye’de İSY kültürünün oluşmasına katkıda bulunmalarını temenni ediyoruz.

Çalışmalarınıza her zaman destek vermeyi ve iletişim halinde kalmayı arzular, hepinize gösterdiğiniz destek ve işbirliği için tekrar teşekkür eder, üniversite-sanayi ilişkilerinde ülkemiz için son derece önemli ve etkili olacak yeni projeler ortaya çıkarmak ve birbirimizi geliştirmek yönünde olası çabalarınızı şimdiden kutlarız.

Sevgi ve Saygılarımızla

İSY Semineri Düzenleme Komitesi adına
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
İTÜ Afet Yönetim Merkezi Müdürü

Mak. Y. Müh. Altay ONUR
AYMED Yönetim Kurulu Baskanı