14 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul/Dragos Plus Restourant Tesislerinde AYMED GK toplantısı gerçekleştirildi.
2011-05-29

Almanya Yüksek Okulları Mezunlar Derneği'nin 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2011 günü DragosPlus Restaurant, Orhantepe Mah. Söğütlü Sok.No:15 Dragos Sahilyolu Kartal İstanbul’da saat 14:00’da yapılmıştır.

2011-2013 dönemi için AYMED GK toplantısı sonucunda yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri belirlenmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Altay Onur (Bşk.)
 • Alaeddin Gülbüken (G. Sekreter)
 • Yavuz Erdivanlı (Başkan Yrd.)
 • Funda G. Ayaz (Başkan Yrd.)
 • Süleyman Küpçü (Sayman)
YK Yedek Üyeler
 • Feridun Şirin
 • Celil Paksoy
 • Doğan Güngör
 • Şükrü Akdemir
 • Cabbar Tuğrul
Denetleme Kurulu Üyeleri
 • Halime Gülbüken (Asil)
 • Şahin Sallabaş (Asil)
 • İbrahim Darga (Asil)
 • Halil İbrahim Kurt (Yedek)
 • Coşkun Eren (Yedek)


GK Toplantısnda alınan kararlar aşağıda belitilmiştir.

 1. Üyelik Aidatları

Geçen dönem Yönetim kurulunun önerileri dikkate alınaran eski üyelerden ve yeni üyelerden aşağıudaki düzenlemeye göre aidat talep edilecektir;

a) Eski üyelerin geçmiş döneme ait ödenmemiş üyelik aidatları borçlarına karşılık bir defaya mahsus olmak üzere 50 TL (Elli TL)
b) 2011-2013 dönemi için üyelik aidatı olarak 50 TL (Elli TL)
c) Yeni üyeler için giriş aidatı olarak 20 TL (Yirmi TL)

ödenmesi kararlaştırılmıştır. Tüm ödemeler derneğin banka hesabına yapılacaktır.

AYMED Almanya Yüksekokulları Mezunlar Derneği banka hesabı :
T. İş Bankası Kadıköy Şubesi (1187)
IBAN: TR77 0006 4000 0011 1871 4717 12

 1. Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler

Dernek misyonu ve hedefleri doğrultusunda, mesleki bilgi ve tecrübelerimizi arttırmak, üyelerimizin uzmanlık alanlarına yönelik AB Hibe programlarına, STK projellerine katılmak, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, ortak projeler oluşturmak, etkinlikler düzenlemek için yeni yönetim kurulunun gerekli girişimleri yapması kararlaştırılmıştır.

Toplantıda aşağıdaki konularda görüş alışverişi yapılmıştır;

- 2009-2011 dönemi faaliyet raporu okunmuş ve katılımcı üyelere bilgi verilmiştir.
- Dernek üyelerinin benzer dernekler ile ilişki olanakları ve ortak aktiviteler (gezi, toplantı, seminer, eğitim, proje vb) organize etmesi
- Dernek üyelerinin kaynaşması için çeşitli konulara yönelik toplantılar düzenlenmesi