SES Alman Kıdemli Uzamanlar Servisi 30 yıllık geçmişiyle uluslararası önemli başarılara imza attı.
2013-08-30

Kuruluşundan bugüne 30 binden fazla gönüllü hizmet projesi gerçekleştiren kıdemli uzmanlar arasına son yıllarda emekli uzman kadınlar da katılmaya başladı.

Kıdemli Uzmanlar Servisi (SES) 30 yıl önce kurulduğunda, tipik bir kıdemli uzman net bir biçimde erkekti. Fakat bu duruma rağmen SES daha ilk kuruluş yılı olan 1983’te bile üç kadın gönderebilmişti.

Bir yılda kadınlar tarafından üstlenilen toplam üç görev! Bu günümüzle pek kıyaslanabilecek bir oran değil. Örneğin geçtiğimiz sene SES için yaklaşık 520 kadın uzman faaliyet yürüttü. Yani 2012 yılı görevlerinin neredeyse beşte biri kadınlar tarafından yerine getirildi. Hatta 2013 yılı mayıs sonu itibariyle toplam 10.906 uzmandan 1.623’ü kadındı. Bu açıdan SES’e kayıtlı kadın ile erkeklerin eşit güçte temsiliyeti henüz hala çok uzakta olsa da, kadın oranı yine de sürekli ve belirgin olarak yükselmiştir: Daha 2000 yılında tüm SES uzmanlarının sadece yüzde altısı kadınken, bu oran 2005’te yüzde dokuza, bugün ise yüzde 15’e çıkmıştır.

Uzman kayıtlarında öne çıkan bir diğer olgu da, kadın SES uzmanının ortalama yaşının, erkek akranlarından iki yıl daha genç, yani 67 olması. Bu doğal olarak 40’lı yılların ortalarında doğmuş kadınların tipik meslek seçimlerinin bir aynasıdır. Dolayısıyla kadın SES uzmanlarının mesleki nitelikleri sağlık, eğitim ve sosyal alanlardaki klasik kadın mesleklerinde yoğunlaşmaktadır: Hastane ve okul görevleri bilhassa yaygındır.

Fakat bu resim, mesleki alanlarını teknik, fen bilimleri veya zanaat gibi sözümona erkek dünyasında arayan kadınların gitgide artmasıyla değişiyor. Kadın ile erkek meslekleri arasında nadiren ayrım yapılan eski Doğu Almanya Cumhuriyeti’nden ilk kadın uzmanların SES’e alınmalarıyla beraber birçok kadın yüksek mühendis böylelikle SES’te kendine yer bulmuştur. Kesin olan bir şey var - SES’in kapıları kadın uzmanlara da tıpkı erkek uzmanlara olduğu kadar açıktır: Önemli olan mesleki deneyimdir, cinsiyet değil!

SES sürekli yeni personel arıyor! Kıdemli kadın veya erkek uzman olarak çalışmak için faal meslek yaşamının tamamlanmış olması yanında şu şartlar aranmaktadır: Uzmanlık bilgisi, merak, sağlık, esneklik ile bilgi ve tecrübe aktarma isteği. Dış görevler ortalama dört ila altı hafta, Almanya’da ise duruma göre daha uzun da sürmektedir. SES organizasyonu üstlenerek sigorta kapsamıyla ilgilenmektedir. Kadın ve erkek uzmanlara ise bir masraf doğmamaktadır. Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: www.ses-bonn.de/senior-experten/werden-sie-senior-experte.html

SES - Alman Endüstrisi Uluslararası İşbirliği Vakfı - 50’yi aşkın daldan emekli uzmanlarla kendi kendine yardım için yardım vermektedir. SES Görevleri ağırlıklı olarak Afrika, Asya ve Latin Amerika, aynı zamanda da Orta ve Doğu Avrupa’daki gelişmekte olan veya sınırdaki ülkelerde, ama aynı zamanda da Almanya’da gerçekleşmektedir. SES’e hali hazırda neredeyse 11000 gönüllü kadın ve erkek uzman kayıtlıdır. 1983 yılındaki kuruluşundan bu yana SES 160’tan fazla ülkeye dönük 30000 kadar görev gerçekleştirebilmiştir.

SES görevleri hakkında bilgi ve ücretsiz görsel materyal için:

Dr. Heike Nasdala, Julia Haun, Petra Leven, Dr. Reinhold Meyer: 0228 26090-51/34/33, presse@ses-bonn.de