Kurullar

2020-2023 Dönemi AYMED Kurulları Asil ve Yedek Üyeler Listesi
Yönetim Kurulu
 • Altay Onur (Bşk.)
 • Nurcan Özger (G. Sekr.)
 • Feridun Şirin (Bşk. Yrd.)
 • Funda G. Ayaz (Bşk. Yrd.)
 • Vahit Başlık (Sayman)
YK Yedek Üyeler
 • Alaeddin Gülbüken
 • Aykut Kibritçioğlu
 • İbrahim Darga
 • Coşkun Eren
 • Halil İ. Kurt
Denetleme Kurulu
 • Doğan Güngör (Bşk.)
 • Şükrü Akdemir (Bşk. Yrd.)
 • Halime Gülbüken (Asil)
 • Veli Yalçın (Yedek)
 • Cabbar Tuğrul (Yedek)
 • Celil Paksoy (Yedek)