Yönetim Kurulu

2020-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri / Vorstand
  • Altay Onur (Başkan)
  • Nurcan Özger (Genel Sekreter)
  • Feridun Şirin (Bşk. Yrd.)
  • Funda G. Ayaz (Bşk. Yrd.)
  • Vahit Başlık (Sayman)