Projeler

Hayat Boyu Öğrenme / LdV - VETPRO projesi

Hayat Boyu Öğrenme (LLP = Lifelong Learning Programme), ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimizden yetişkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkanları sağlamaktadır.

Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü öncülüğünde, Hayat boyu öğrenim (Lifelong learning) programı, Leonarda da Vinci (LdV) sektörel alt programı kapsamında Ulusal Ajans’a sunulan “Avusturyada Mesleki eğitim ve Avrupa politika araçlarının (EQF/NQF, ECVET, EUROPASS, EQARF) uygulanması” adlı VETPRO proje teklifinde ortak olarak yer alan partnerler aşağıda belirtilmiştir:

  • Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
  • Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
  • ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği)
  • TQnet
  • AYMED (Almanya Yüksekokulları Mezunlar Derneği)

Projeye katkımız:

AYMED üyelerinin profilinin değişik meslek gruplarında olması ve hem Türkiye hem de Almanya’daki eğitim sistemini, Alman Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi ile Avusturya Meslek ve Teknik Eğitim Sistemi arasındaki benzerlikler ve ortak dil ve kültür özelliklerini yakından tanımaları nedeniyle AYMED ile işbirliği kurulmuştur. AYMED’in aşağıdaki konularda projeye katıkıda bulunacağı ve bir sinerji sağlayacağı öngörülmüştür.

Bu konuda destek alınacak konular;

  • Türk ve Alman eğitim sistemlerini karşılaştırmak
  • mesleki eğitim açısından Türkiye’deki şartları Almanya ya da Avusturya ile karşılaştırabilmek,
  • Türk Eğitim sisteminde mesleki eğitim programlarında ortaya çıkan eksiklikleri AB normlarına göre tanımlayabilmek,
  • İleriye dönük projelerde ve yurt dışı ilişkilerde AYMED üyelerinin iş tecrübeleri ve mesleki bilgilerinden faydalanmak

Adres Güncelleme Projesi

Almanya Yüksekokullarından Mezun olmuş (Alumni) kişilerin adreslerini güncelleme projemiz tüm Alumini'leri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Adres güncelleme projemiz DAAD tarafından desteklenmektedir.

Mayıs ayında başlayan adres güncelleme projesi çalışmalarına şimdiye kadar 100'ün üzerinde arkadaşımızdan geri bildirim alınmıştır. Almanya'daki herhangi bir yükseköğrenim kurumundan mezun olmuş ya da Almanya'da burslu olarak okumuş arkadaşlarımız Adres Güncelleme Formu'nu kullanarak güncel iletişim bilgilerini aymed@aymed.org adresine gönderebilirler.